Redukcja koron – kiedy i dlaczego?

Systematyczne przycinanie koron drzew to jedno z najważniejszych działań podejmowanych w ogrodzie. Zaniedbanie tego obowiązku może poskutkować nadmiernym rozrostem roślin, a co za tym idzie, pogorszeniem się plonów czy nawet zwiększeniem podatności drzew na różne choroby.


Przycinanie drzew a przepisy prawne

Prawidłowe przycinanie koron podlega nie tylko podstawowym zasadom pielęgnacji drzew - oprócz tego jest ono również regulowane przez uwarunkowania prawne. Dlatego, planując prace w ogrodzie, powinniśmy wziąć pod uwagę przepisy zawarte w artykule 82 pkt. 1a Ustawy z dn. 21 maja 2010 r. regulującej dokonywanie prac w obrębie koron drzew. Według zawartych w niej wytycznych mogą one dotyczyć jedyne:

  • usuwania obumarłych i nadłamanych gałęzi,
  • usuwania zdrowych gałęzi i ograniczania zasięgu korony drzewa, jeżeli przyczyniają się one do uszkodzeń urządzeń technicznych lub obiektów budowlanych,
  • formowania korony drzew mających nie więcej niż 10 lat,
  • utrzymywania preferowanego kształtu koron drzew.

Każdy inny rodzaj działań mających na celu ingerencję w kształt korony drzewa traktowany jest jako jego niszczenie. Nie stosując się do powyższych podpunktów, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności, a nawet ukarani grzywną. Dlatego, jeżeli nie jesteśmy pewni, w jaki sposób i w jakich okolicznościach przycinać drzewa, skorzystajmy z usług profesjonalnej firmy świadczącej usługi ogrodnicze.


Kiedy należy przycinać drzewa owocowe

Popularne w ogrodach drzewa owocowe mogą być przycinane w kilku różnych terminach w zależności od odporności danego gatunku. Te silniejsze - czyli np. jabłonie - powinno się poddawać zabiegom pielęgnacyjnym już okolicach lutego i marca, czyli jeszcze przed rozpoczęciem okresu wegetacji. Z kolei na początku kwietnia przycinamy mniej wytrzymałe gatunki, takie jak np. brzoskwinie czy śliwy. Natomiast najbardziej wrażliwe drzewa - takie jak łatwo ulegające przymrozkom oraz różnym chorobom czereśnie czy wiśnie - należy przycinać pod koniec lata, już po zakończeniu zbiorów.