Blog

drzewo

Co ma wpływa na statykę drzewa i jak poznać zagrożenie?

Drzewa to stale rozwijające się organizmy, których struktura i stan zmieniają się z dnia na dzień. Pod wpływem różnorodnych czynników ich naturalna stabilność może z czasem ulec osłabieniu, przez co stają się zagrożeniem dla przechodniów, zwierząt, pojazdów, budynków oraz infrastruktury znajdującej się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W jaki sposób przebiega ocena statyki drzew i kiedy należy ją zlecić, aby uniknąć niebezpieczeństwa i odpowiedzialności za wyrządzone przez drzewa szkody?

Czytaj więcej...

przycięte drzewo

Jakie podjąć działania, gdy część gałęzi jest wysuszona?

Przycinanie drzew i krzewów jest niezbędne, aby utrzymać je w dobrej kondycji i w przyszłości rozrastały się, dając owoce lub piękne kwiaty. Czynności związane z usuwaniem wysuszonych gałęzi, gałęzi nadłamanych, kształtowaniem korony drzew i krzewów zlokalizowanych w obrębie dróg reguluje ustawa o ochronie przyrody.

Czytaj więcej...

Wycinka drzewa

Wycinka drzew w świetle prawa

W czerwcu 2017 roku weszły nowe zasady dotyczące zarówno wycinki drzew, jak i krzewów. Dokonane zmiany dotyczą przede wszystkim właścicieli prywatnych posesji, którzy mają prawo do wycinki drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak istnieje jeden bardzo ważny warunek – należy to zgłosić do urzędu gminy. Jeśli urząd nie będzie miał nic przeciwko, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyciąć drzewo. Co jeszcze warto wiedzieć o wycince drzew świetle prawa? Sprawdź!

Czytaj więcej...

wycinka drzewa

Jak prawidłowo wyciąć drzewo?

Czasem zachodzi potrzeba, aby na terenie, którego jest się właścicielem, wyciąć drzewo. Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna decyzji o wycince drzewa, ta ostatnia może wydawać się nie lada wyzwaniem. Z wyzwaniem tym jednak da się poradzić, jeśli tylko posiada się znajomość kroków, wedle których należy mu podołać. Znajomość taka nie tylko pomoże efektywnie wykonać zadanie, jakim jest wycięcie drzewa, ale także będzie stanowiła środek zapobiegający niebezpiecznym sytuacjom.

Czytaj więcej...

przycinanie drzew

Redukcja koron – kiedy i dlaczego?

Systematyczne przycinanie koron drzew to jedno z najważniejszych działań podejmowanych w ogrodzie. Zaniedbanie tego obowiązku może poskutkować nadmiernym rozrostem roślin, a co za tym idzie, pogorszeniem się plonów czy nawet zwiększeniem podatności drzew na różne choroby.

Czytaj więcej...

przycinanie gałęzi drzew

Jak często przycinać gałęzie drzew?

Przycinanie koron i gałęzi drzew to coś więcej niż kwestia estetyki - przede wszystkim służy ono samemu drzewu, które dzięki cięciom może lepiej się rozwijać i dawać obfitsze plony. Od czego jednak zależą czas i częstotliwość przeprowadzania zabiegów na koronach drzew?

Czytaj więcej...