Wycinka drzew w świetle prawa

W czerwcu 2017 roku weszły nowe zasady dotyczące zarówno wycinki drzew, jak i krzewów. Dokonane zmiany dotyczą przede wszystkim właścicieli prywatnych posesji, którzy mają prawo do wycinki drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednak istnieje jeden bardzo ważny warunek – należy to zgłosić do urzędu gminy. Jeśli urząd nie będzie miał nic przeciwko, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyciąć drzewo. Co jeszcze warto wiedzieć o wycince drzew świetle prawa? Sprawdź!


Pozwolenie na wycinkę drzewa

Zastanawiając się nad wycinką drzew, na pewno musimy wiedzieć, czy potrzebne jest odpowiednie pozwolenie na wycięcie drzewa. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to zależne od obwodu pnia, a także od rodzaju drzewa, co wynika z tego, że dla niektórych gatunków drzew nie są potrzebne żadne dokumenty. Mowa tutaj przede wszystkim wierzbach, topolach i klonach mających średnicę mniejszą niż 80 cm, a także kasztanowce, platany, robinie mające mniejszą średnicę niż 65 cm. Oprócz tego wszystkie drzewa mające grubość mniejszą niż 50 cm – w takim przypadku nie są wymagane żadne pozwolenia.


Czasem niezbędne jest odpowiednie zezwolenie

Jeśli chcemy usunąć drzewa o obwodzie ponad limit, znajdujące się na przestrzeni, na której ma powstać jakaś inwestycja lub działalność gospodarcza, to musimy posiadać zezwolenie. Natomiast jeśli chodzi o wycinkę drzew pod budowę domu, to w takim przypadku nie potrzebujemy zezwolenia. Jedyne co to musimy zgłosić zamiar usunięcia drzewa do urzędu gminy. To właściwie najważniejszy krok, którego nie możemy pominąć. Od czasu zgłoszenia urzędnicy mają określony czas – trzy tygodnie – aby przeprowadzić oględziny drzew, które chcemy usunąć. Ich zadaniem jest ustalenie gatunku drzewa, a także ich obwodów na wysokości 5 cm. Oględziny drzew kończą się sporządzeniem protokołu, który jednak ma moc prawną jedynie przez pół roku. Musimy pamiętać, że powinniśmy w tym czasie usunąć drzewo, gdyż po upływie tego czasu będziemy musieli ponownie dokonać zgłoszenia w urzędzie gminy.